Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tiếng Anh của em mất căn bản nên học đâu đây cả nhà?

Answer15 hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUm5qZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thien An Tran's picture
1546952941

Em ra trường đã đi làm, nhưng giờ đang tính đổi việc và tìm việc khác thì lại đòi hỏi Anh văn giao tiếp thì mới vô mới công ty tầm trung được. Mà Anh văn em yếu quá, tính nghỉ ngơi 1 thời gian đi học tiếng Anh cho vững rồi đi xin việc. Em dành toàn thời gian năm sau đi học luôn.Anh chị em mách nước chỗ học giúp em ạ? Thanks cả nhà!

Xem thêm:
Địa chỉ học anh văn giao tiếp tốt tại TP.HCM?
Có cần thiết phải học IELTS nếu không có ý định đi du học hoặc làm công việc giảng dạy tiếng anh?
Chân dung những cover letter bị loại từ vòng gởi xe 

Answer15 hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUm5qZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • nguyenthi vyphuong's picture

  m học ở trung tâm ILI ở quận 10 nek,học với gv nước ngoài  hết luôn,lúc đầu thì cung hoang mang lo lắm ,sợ học không được,nhưng dần dần cũng  thấy ok,cứ tưởng là bỏ cuộc giữa đường rồi chứ 

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZualYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYcpWFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvbZZpZlVvtrI.
 • lan anh's picture
  lan anh
  1547693746

  Đứng lên từ chỗ ngã đó, nhiều bạn nản bỏ cuộc giữa chừng , nhiều bạn bỏ tiền mà chăng lo học , có thể chưa tìm được chỗ học phù hợp, mà để thành công trong anh văn mỗi bản thân chúng ta có chí vươn lên, sống hết mình , vì tương lai mình càng phải cố gắng nheieuf hơn nữa

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuam4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYcpuFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbnZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbZ1sbVVvtrI.
 • nguyenthi vyphuong's picture

  sáng ngủ dậy đã thấy hơi se lạnh báo hiệu cái tết đến rồi, haha câu chuyện vui nhưng mình vẫn không quên nhiệm vụ học tập nha các chế

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZaZeFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GclJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvbZZpZlVvtrI.
 • huong lien's picture
  huong lien
  1554969319

  Sẽ hơi khó khăn cho những bạn đi lên từ lớp căn bản.Bạn cần có mục tiêu và có tinh thần học tập kiên nhẫn nhé.

  MÌNH cũng đi lên từ khó khăn và giờ cũng có thể phản xạ và giao tiếp tốt với người nước ngoaifm, mạnh dạn và tự tin hơn.

  Để tìm hiểu một chương trình học phù hợp và tìm chỗ học chất lượng, uy tín, bạn nên tham khảo và tìm hiểu bên trung tâm anh NGỮ ILI ở quận 10. Mức học phí theo mình đánh giá là phù hợp so với môi trường nước ngoài

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2SlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapSFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvbJ1paFVvtrI.
 • July Nguyen's picture
  July Nguyen
  1556978672
  Nói thiệt nha bạn ơi, học được thì nên giới thiệu các bạn bè, người thân, những đồng nghiệp quen biết mà tới ILI học. Đừng phí thời gian phí tiền đóng tiền vào những chỗ đâu đâu.
  Mình chắc bạn nào theo học chương trình bên anh ngữ ILI, thì lúc khi ra trường tất cả kiến thức từ vựng nắm vững, kỹ năng sẽ cải thiện rất nhiều, không còn sợ bất kỳ gì nữa.
  Nhiều chỗ đảm bảo này đảm bảo nọ nhưng mấy chỗ mà làm được chứ, thích bên đó có lộ trình và kiểm tra bài bản , mà học anh văn các bạn cần kiên nhẫn, tinh thần tốt, và siêng học từ vựng, đừng lười , học nah văn mà lười thì giờ có học chỗ nào, thầy có giỏi cũng không tiến bộ đâu
   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Vmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabZqFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmltcJxpa1VvtrI.
 • lythi thanhtam's picture
  lythi thanhtam
  1557978049

  m đang tham gia khóa học ở ili nek,thấy cũng ok,tuy là học với người nước ngoài hết nhưng m thấy học có chuyên môn hết ,các kĩ năng dạy truyền đạt của học khá rõ ràng,qua 3 khóa học ở đó thấy sự khác biệt rất rõ luôn,tuy có hơi xa chỗ học nhưng nay kiếm trung tâm để học tốt không phải dễ nên cứ chịu khó 1 xíu nhưng được chỗ học như vậy cũng thỏa đáng

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2XlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Cab5SFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvbJ1oZlVvtrI.
 • lan anh's picture
  lan anh
  1560307903

  Chỗ nào học tốt nên kiên trì theo, chứ học anh văn gần chục năm trời, những năm tháng trường cấp 2 đến cấp 3 rồi vô lớp đại học cũng học anh văn, nhưng nói thiệt cũng đủ điểm để qua, rồi trường cần chứng chỉ anh văn B để ra trường , cũng thi nhưng trúng tủ. Cuối cùng học không biết chữ nào hết trơn, quyết tâm tìm trung tâm nước ngoài để luyện giao tiếp , rủ con bạn thân đi học chung, 2 đứa tìm tòi trên mạng các thứ , cuối cùng phát hiện trung tâm nước ngoài nhưng khoản học phí cũng tạm ổn , mà học cũng ok, đến giờ thông báo cho các bạn tin vui là mình đi học và đã có ielts 6.5 , trên cả mong đợi của mình, trung tâm ILI học tốt, có tâm với nghề giáo l;ắm

   hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpWFneDh
  hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbZ1sbVVvtrI.

Pages

hZWXnZVjk3Kak5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...