Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm nơi làm việc lý tưởng nhất ngành Dược và chăm sóc sức khỏe

Answer3 hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTmJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Quách Phương's picture
1593609027

Chào Anphabe và các anh chị trên diễn đàn,

Mình trước đây phụ trách mảng bán hàng cho một công ty trong ngành FMCG, hậu covid-19 mình muốn chuyển đổi cơ hội nghề nghiệp sang một lĩnh vực mới: Dược và Chăm sóc sức khỏe (nhưng vẫn còn khá mơ hồ về môi trường trong ngành và các công ty ntn). Mình được biết trong ngành có nhiều công ty có tiếng như Sanofi, DKSH, Pfizer, Astrazeneca... nhưng giữa các công ty này thì mình nên chọn công ty nào. Đâu là môi trường phù hợp với người chuyển ngành như mình. Nhờ mọi người tư vấn giúp mình với ạ.

Cảm ơn cả nhà.


Answer3 hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTmJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Phụng Nguyễn's picture

  Best Answer

  Trả lời cho câu hỏi này, bạn hãy tham gia khảo sát này nhé ạ. Đây là dự án khảo sát ý kiến người đi làm về môi trường làm việc do Anphabe thực hiện, khi trả lời các câu hỏi đánh giá mình cũng biết đến thêm nhiều công ty trong ngành và mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình hơn. Gửi bạn link khảo sát: https://anpha.be/2ZtkwOj


   hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WRlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSaZWFneDh
  hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVlJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpobZZtZlVvtrI.
 • Lan Lê's picture
  Lan Lê
  1593664449

    Về chế độ, môi trường, lương thưởng chắc Bayer đang đứng đầu nhé bạn, xong chắc là pfizer, MSD, Sanofi,Allargan, alcol- Novartic, astrazeneca, gsk....DKSH với Zuellig pharma chỉ là nhà phân phối thôi!  

   hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSaZSFneDh
  hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaJpnZVVvtrI.
 • Nhi Nguyen's picture
  Nhi Nguyen
  1593742723

  Mình có người bạn làm ở Sanofi, chỉ được nghe kể thôi nhưng thấy khá thích công ty này về một số chính sách và chương trình phúc lợi cho nhân viên. Ngoài ra có Abbott, DKSH VÀ Bayer cũng được lòng người đi làm. 

   hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSaZaFneDh
  hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ1sZVVvtrI.
hZWXn5thlWuam5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...