Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZjl2yVl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm việc thời dịch: "Nhắm mắt đưa chân" hay chờ đợi cơ hội tốt?

Answer2 hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJmXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nhi's picture
1629700254

Dịch bệnh hoành hành khiến nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp đang phải cắt giảm ngân sách lương hay thậm chí là sa thải nhân viên để giảm bớt gánh nặng về tài chính. Trong bối cảnh ảm đạm ấy, cơ hội nghề nghiệp cho người đi làm cũng trở nên hẹp hơn...

Quý II/2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…  

(Nguồn: Tổng cục Thống kê quý II và 6 tháng năm 2021)

Để có thu nhập trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn, nhiều người sẵn sàng "nhắm mắt đưa chân" chọn một công việc ngắn hạn như một giải pháp tạm thời. 

Một số khác lại lựa chọn tận dụng thời gian này để trang bị cho mình các thông tin cũng như kỹ năng để tăng lợi thế trên thị trường lao động, trong lúc tìm kiếm cơ hội tốt để phát triển lâu dài.

Tất nhiên, cả hai luồng ý kiến trên đều có ưu và khuyết điểm khác nhau. Người đi làm cần cân nhắc thận trọng để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho bản thân.

Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Nếu có ý kiến khác, đừng ngần ngại chia sẻ bên dưới nhé!

Answer2 hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJmXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1629794496

  Nếu tận dụng được những kinh nghiệm, kiến thức từ các công việc ngắn hạn cho định hướng sự nghiệp của mình thì nó không hẵn là "nhắm mắt đưa chân" mà có thể nói là "lấy ngắn nuôi dài".

  Hãy xem đây là một thách thức nhỏ mà bạn cần vượt qua trên con đường sự nghiệp dài để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

   hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52XnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Kab5yFneDh
  hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OdmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
 • Khanh Phan Bao's picture
  Khanh Phan Bao
  1629969089

  Có nhiều người sẽ "nhắm mắt đưa chân" vì tính thế dịch bệnh hiện nay không biết bao giờ mới hết được thì tìm kiếm 1 công việc trong mùa dịch để có nguồn thu nhập cho bản thân, gia đình,...

  Nhiều công ty đã chuyển sang chế độ trả lương theo vùng, hoặc trợ cấp 1 khoản / ngày vì hiện tại không có việc làm. 

   hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52Yl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KacJeFneDh
  hZWYmpZjlnKZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Odm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbptpbVVvtrI.
hZWYmpZjl2yVmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...