Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVlk26UlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Có nên tuyển người đã từng thất bại nhiều lần?

Answer5 hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1564041175

HR có nên chọn tuyển ứng viên đã từng thất bại nhiều lần?

A. Nên
B. Không nên


Answer5 hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huỳnh Gia Huy's picture
  Huỳnh Gia Huy
  1564649888

  Phải xem nhiều thất bại của ứng viên này là người thất bại về 1 vấn đề được lặp lại hay thất bại về nhiều vấn đề khác nhau.
  + Nếu là người thất bại trên các vấn đề khác nhau thì ta nên cho ứng viên cơ hội, vì các thất bại của quá khứ là kinh nghiệm giúp cho công ty tránh được các thất bại này trong quá trình làm việc.
  + Nếu là người thất bại về 1 vấn đề thì không nên tuyển dụng, vì có thể họ có thể sẽ lặp lại các thất bại.

   hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpmFneDh
  hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZVVvtrI.
 • Chon B. Ứng tuyển người đã thất bại nhiều lần sẽ mang thất bại đến cho công ty mà thôi.

   hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpqFneDh
  hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9talVvtrI.
 • A. Không phải ứng viên nào cũng gặp nhiều thất bại. Họ gặp nhiều thất bại họ đã là một người đặc biệt, HR xuất sắc là người có thể biến những thất bại của ứng viên là bước thành công cho doanh nghiệp.

   hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpuFneDh
  hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqapttZ1VvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1568789851

  Hãy hình dung một Cô gái dang dỡ qua nhiều cuộc tình.

  Có thể họ chưa có sự hợp nhau, chưa tìmđược nơi bình yên cho mình mà mỗi lần như vậy lại phải chia tay chứ chưa chắc họ xấu, không tài năng ...

  Ở đây UV thất bại chứ không phải gây/phá hại.

  Vì vậy, NTD nên xem xét, tìm hiểu kỹ những thất bại và đánh giá thất bại đó liên quan thế nào.

  Chúng ta tuyển dụng chứ không chỉ là tuyển chọn, nếu chỉ đơn giản tuyển chọn thì B, chọn cái có sẵn. 

   hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWbJqFneDh
  hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Le Long's picture
  Le Long
  1570517735

  Nên tìm hiểu kỹ những thất bại của ứng viên để có quyết định phù hợp. Thất bại rất nhiều khi là do kém may mắn. Đời người không phải ai cũng có sự nghiệp thuận lợi cả. Những người thích thay đổi, đổi mới, cải tiến, dám làm khác thì nguy cơ thất bại cao hơn. Những người cá tính mạnh, ít thỏa hiệp, không dễ hài lòng thì nguy cơ thất bại cũng cao hơn. Những người an phận thủ thường thì ít thất bại. Người thất bại mà học được từ những thất bại đó thì quý giá gấp ngàn lần người không thất bại. Tùy vào mẫu người mình tìm kiếm mà quyết định, thật khó để có câu trả lời chung cho tất cả.

   hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWbpWFneDh
  hZWXnZVlk26UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaZhsaVVvtrI.
hZWXnZVlk26UlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...