Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Sếp mới quản lý được 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt nghỉ. HR nên làm gì??

Answer17 hZWXnJpil3KVm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563249763

Công ty A là công ty lớn đang trong giai đoạn TRANSFORMATION. Director mới của 1 bộ phận quan trọng là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, bước đầu người này tỏ ra khá phù hợp tư duy quản lý mới mà công ty A đang hướng tới. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt xin nghỉ với lý do gần giống nhau là không thích cách làm việc của người Director mới. 

Là HR, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

A.  Giữ lại Director và xây dựng team mới
B.  Giữ lại team và luân chuyển Director  


Answer17 hZWXnJpil3KVm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • HR nên set up những cuộc interview riêng biệt cho Director và từng thành viên của team để hiểu về nguyên nhân của việc xin đồng loạt nghỉ. Có 2 TH xảy ra:
  + Nếu lỗi xác định do các bạn nhân viên, công ty cảm thấy không khó để build lại team này, và Director có khả năng build team mới trong thời gian phù hợp thì nhân viên nên là người ra đi.
  + Nếu lỗi xác định do Director, vị trí Director này không quá khó tìm trên thị trường việc làm, team này làm việc với Director cũ được đánh giá cao về performance và attitude thì khả năng lớn Director đang có những vấn đề quản lý con người và nên là người ra đi.

   hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbZeFneDh
  hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptsbVVvtrI.
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1564541726

  Nên có một cuộc họp để 2 bên thẳng thắn chia sẻ về những vướng mắc trong công việc. Nếu không thể họp chung thì nên nói chuyện riêng với từng nhân viên và sếp. Hỏi nhân viên cụ thể về lí do họ muốn nghỉ việc( có thể 1 số người chỉ vì hiệu ứng đám đông nên mới xin nghỉ). Có thể đưa ra giải pháp trong 1 tháng, đề nghị cả 2 bên thay đổi một chút cách thức làm việc, xem tình hình có khả quan hơn không rồi hãy đưa ra quyết định chính thức.

   hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJqFneDh
  hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • LE DINH CUONG's picture
  LE DINH CUONG
  1565764551

  Giai đoạn xác định là Transformation, sếp còn thay được huống gì nhân viên. Toàn thể bộ phận cũng có thể renew. Ko nhất thiết giữ lại hết. Ai thích ứng được môi trường mới là Winer. Nếu có trục trặc thì cũng chỉ một thời gian ngắn, và tương lai công ty còn dài. General Director còn thay được, Department Director và staff thay không khó. Trong tình huống mày mới thay Department Director (cỡ tầm quản lý trung cấp), xem xét lại hiệu quả của cải cách. 

  less than a minute ago
   hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpialYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVcpWFneDh
  hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxva5dnVm6xtg..

Pages

hZWXnJpimGmUmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...