Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Sếp mới quản lý được 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt nghỉ. HR nên làm gì??

Answer18 hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563249763

Công ty A là công ty lớn đang trong giai đoạn TRANSFORMATION. Director mới của 1 bộ phận quan trọng là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, bước đầu người này tỏ ra khá phù hợp tư duy quản lý mới mà công ty A đang hướng tới. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt xin nghỉ với lý do gần giống nhau là không thích cách làm việc của người Director mới. 

Là HR, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

A.  Giữ lại Director và xây dựng team mới
B.  Giữ lại team và luân chuyển Director  


Xem thêm:

Answer18 hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Dương Việt Anh's picture

  Chọn A. Vì lúc này công ty đang trong giai đoạn Transfomation nên nếu giữ lại nhân viên thì khó đạt được kết quả. Cho nên mình nghĩ Giữ lại director thêm 6 tháng nếu công việc ổn thì khen thưởng cho Director.

   hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJSFneDh
  hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qZ1VvtrI.
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1564541726

  Nên có một cuộc họp để 2 bên thẳng thắn chia sẻ về những vướng mắc trong công việc. Nếu không thể họp chung thì nên nói chuyện riêng với từng nhân viên và sếp. Hỏi nhân viên cụ thể về lí do họ muốn nghỉ việc( có thể 1 số người chỉ vì hiệu ứng đám đông nên mới xin nghỉ). Có thể đưa ra giải pháp trong 1 tháng, đề nghị cả 2 bên thay đổi một chút cách thức làm việc, xem tình hình có khả quan hơn không rồi hãy đưa ra quyết định chính thức.

   hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJqFneDh
  hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • LE DINH CUONG's picture
  LE DINH CUONG
  1565764551

  Giai đoạn xác định là Transformation, sếp còn thay được huống gì nhân viên. Toàn thể bộ phận cũng có thể renew. Ko nhất thiết giữ lại hết. Ai thích ứng được môi trường mới là Winer. Nếu có trục trặc thì cũng chỉ một thời gian ngắn, và tương lai công ty còn dài. General Director còn thay được, Department Director và staff thay không khó. Trong tình huống mày mới thay Department Director (cỡ tầm quản lý trung cấp), xem xét lại hiệu quả của cải cách. 

  less than a minute ago
   hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpialYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVcpWFneDh
  hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxva5dnVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1566292203

  Tình huống này gần giống với 1 Cty Liên doanh ở Đồng Nai cách nay nhiều năm.

  Theo ý kiến cá nhân thì trước hết chúng ta đánh giá các thông tin của đề bài xem cần và đủ chưa, và cách giải quyết kia là bắt buộc hay chỉ là đề nghị.

  Nếu thông tin chưa đủ thì chúng ta có thể đưa thêm phương án giả thuyết mang tính thực tế để giải quyết theo các trường hợp cụ thể.

  Nếu cách giải quyết là bắt buộc thì chúng ta xử lý khác, còn là đề nghị thì ta có thể đưa thêm cách giải quyết và ở đây mình thấy chúng ta đang bàn bạc để có cách giải quyết thì có thể đề nghị C, D ... để đạt yêu cầu mới là vấn đề cần thiết.

  Cần :

  1. Xem xét hiệu quả công việc trong thời gian qua thế nào. Trong đó có cả Director và từng nhân viên.

  2. Xem xét lại quá trình của Director cũ (nếu có) để so sánh, đánh giá ... qua đó có thể thấy lý do nghỉ việc của team.

  3. Xem lại quá trình đào tạo hoặc kiến thức quản lý của Director (qua hồ sơ). Vì đôi khi qua thực tế đi lên chứ không có theo các khóa đào tạo về quản lý hẳn hoi nên chưa khớp với nhau giữa Director và nhân viên.

  4. Lý do xin nghỉ của nhân viên.

  Làm việc với từng nhân viên về lý do nghỉ, sau đó làm việc với cả team để xác định do công việc, do cách quản lý, do quyền lợi không được như thời Director cũ ...

  Sau đó thì có nguyên nhân bệnh và chỉ còn chọn cách chữa. 

  Nếu thấy không nằm trong A, B nêu trên thì tư vấn cách C, D ...

  Bởi đa phần xin nghỉ vì cách quản lý nhưng thực chất là quyền lợi bị tác động. Mà quyền lợi ở đây kể cả việc được xem trọng ý kiến cá nhân chứ không chỉ riêng vật chất. 

  Còn nếu đồng ý với dữ liệu với A, B như trên mà giải quyết thì hẳn chưa thể tư vấn mà chỉ là thừa hành.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

   hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWaZaFneDh
  hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..

Pages

hZWXnJxllm-UmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...