Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVklGual5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Ứng viên bao nhiêu lâu "nhảy" một công ty thì không còn được xem là ứng viên tốt?

Answer1 hZWYlpVklGual5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563528219

Ứng viên bao nhiêu lâu "nhảy" một công ty thì không còn được xem là ứng viên tốt?

A.  1 - 2 năm
B.  3 - 5 năm
C.  6 - 10 năm 
D.  11 - 15 năm 
E.  Trên 15 năm
Answer1 hZWYlpVklGual5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1564028287

  CHỌN A & E

  Đối với những bạn mà 1-2 năm mà đã nhãy việc thì có lẽ việc bạn tích lũy kinh nghiệm và có đủ khả năng để chuyển sang công việc khác mà vẫn đảm bảo phù hợp thì điều này là khá thấp. 

  Còn đối với những bạn trên 15 năm thì có lẽ những người này đã ở quá lâu ở 1 tổ chức và sức ì của ứng viên này đã ở mức khá cao rồi, nên nếu đẩy họ sang 1 môi trường văn hóa mới / tổ chức mới / cách thức làm việc mới, đấy có thể sẽ là 1 sự thử thách vô cùng lớn đối với ứng viên. Tôi đánh giá sự thành công của họ trong tổ chức mới là thấp.      

  Mr. Phạm Hồng Quân
  Head of Human Resources
  Piaggio Asia Pacific 

  CHỌN E

  Mình chọn E không phải là vì sức ì của ứng viên. Thời gian 15 năm, bạn đó đã đạt 1 vị trí nhất định nên nếu để bạn lên thêm 1 vị trí nữa thì chắc chắn bạn gắp 1 challenge gì đó và bạn không vượt qua được. Vậy nên, ở ứng viên này, vấn đề lớn nhất là bạn cần phải lên 1 cấp nữa nhưng mà bạn không có đủ sức mạnh / skills để vượt qua challenge đó. Về mặt long-term và investment cho ứng viên đó, thì mình không ưu tiên. 

  Ms. Nguyễn Thị Ngọc Huệ
  Head of Human Resources
  AEON Vietnam    

  TRƯỜNG HỢP NHẢY VIỆC 1-2 NĂM MÀ HR VẪN CHỌN NHẬN

  Đối với tôi con số chưa phải là tất cả, mà là câu chuyện phía sau con số. Nguyên nhân tại sao họ rời khỏi và mình cần thật sự lắng nghe để có thể đánh giá được điều này là tốt hay không tốt. Người đi làm nhìn chung đều biết có rất nhiều lí do để 1 nhân viên rời khỏi cty, và bản thân mình có thể cũng sẽ quyết định chọn 1 cơ hội khác. Nên tôi sẽ chọn lắng nghe thật sự: lí do họ rời khỏi là gì và lí do gì mang họ đến với mình nữa. 

  Ms. Văn Thị Anh Thư
  Senior Vice President Human Resources
  Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

   hZWYlpVklGual5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVklGual5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUcZmFneDh
  hZWYlpVklGual5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWYlpVklGual5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...