Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnlmqdmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

TOEIC 450 điểm có khó như bạn nghĩ không?

Answer hZWXn5pnlmqdmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYnZyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1570366650

Nhiều bạn mới bắt đầu học thi TOEIC thông thường hay đặt câu hỏi là học bao lâu thì các bạn sẽ đạt được TOEIC 500.

Vậy chúng ta nên ôn thi như thế nào để đạt được toeic 450? Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trước đây với các bạn về những gì cần học.

Trước hết là chúng ta cần xác định xem trình độ hiện tại của mình đang ở đâu, để biết mình còn hổng kiến thức ở chỗ nào để mà lấp vào.
Để làm được điều này, bạn có thể làm các đề thi thử TOEIC online. Làm đề thi thử còn giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi để khi đi thi thật không bỡ ngỡ nữa.

Tiếp theo, để đạt được mục tiêu TOEIC 450 bạn nên nắm chắc ngữ pháp căn bản và mở rộng vốn từ vựng của mình:

Vì ngữ pháp là nền tảng cho tất cả mọi thứ trong tiếng Anh nên chỉ cần bạn nắm chắc ngữ pháp thì khả năng làm đúng của bạn đã tăng lên gấp nhiều lần.
Để học ngữ pháp cơ bản, bạn có thể bắt đầu học sách Starter TOEIC hoặc Very Easy TOEIC.

Còn đối với từ vựng TOEIC, cách hay nhất để mau chóng học được nhiều từ cho mục tiêu TOEIC 450 là học bộ 600 từ vựng thiết yếu cho TOEIC. Đây là 600 từ thông dụng trong bài thi nên bạn nên dành sức lực của mình để những từ này hơn là những từ không liên quan.
Ngoài ra, trong quá trình làm đề thi thử, bất cứ khi nào bạn gặp từ mới thì đều nên ghi chú lại nghĩa của từ, từ loại, cách phát âm và câu ví dụ để tiện ôn tập sau này.

Answer hZWXn5pnlmqdmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYnZyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnlmqdmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...