Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dlk2qYk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Top 10 kỹ năng nghề nghiệp trước năm 2020

Answer hZWXm5dlk2qYk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRlJaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Anna Ha's picture
1526440659

Dưới đây là Top 10 kỹ năng mà người đi làm cần ưu tiên phát triển trước năm 2020 để thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc tương lai. Kết quả được đăng tải trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sắp xếp theo thứ tự của tầm quan trọng.

1. Giải Quyết Các Vấn Đề Phức Tạp

Sự phát triển của công nghệ dữ liệu giúp việc ra quyết định dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, con người vẫn cần cân đo đong đếm trái tim và lý trí của mình để giải quyết hầu hết vấn đề phức tạp. 36% nhà tuyển dụng thuộc mọi ngành nghề đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng này.

2. Tư Duy Phản Biện

Suy nghĩ và lập luận logic để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, cách tiếp cận khác nhau vẫn là kỹ năng cần thiết trong thời đại tự động hóa. Tư duy phản biện có thể được trau dồi qua việc tiếp thu nhiều.

3. Kỹ Năng Sáng Tạo

Kỹ năng sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công việc. Từ vị trí thứ 10 trong danh sách những kỹ năng nghề nghiệp quan trọng nhất năm 2015, kỹ năng sáng tạo sẽ vươn lên vị trí thứ 3. Với sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới, người lao động buộc phải sáng tạo để tìm ra cách áp dụng chúng vào công việc cũng như vận dụng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

4. Kỹ Năng Quản Lý Con Người

Quản lý con người không đơn thuần là hướng đến năng suất mà đòi hỏi người lãnh đạo phải có khả năng tạo động lực thúc đẩy mọi người, phát triển năng lực nhân viên và xác định ai mới là người tốt nhất cho công việc. Kỹ năng này sẽ là yêu cầu đặc biệt đối với các nhà quản lý trong ngành công nghiệp năng lượng và truyền thông đại chúng.

5. Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Kỹ năng tưởng chừng như cơ bản này lại là một thách thức, đặc biệt là trong môi trường làm việc quốc tế nơi nhân viên từ nhiều nền văn hóa khác nhau cùng nỗ lực cho mục tiêu chung. Đây cũng là kỹ năng quan trọng mà không có công cụ hay máy móc nào có thể thay thế con người.

6. Trí Thông Minh Cảm Xúc

Công nghệ dù hữu ích vẫn chưa thể tiếp cận mọi vấn đề theo kiểu của con người, vì thế mà trí thông cảm xúc ngày càng được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Khả năng dự đoán và thấu hiểu là kỹ năng cần thiết để chiếm ưu thế trong mọi mối quan hệ.

7. Kỹ Năng Đánh Giá Và Ra Quyết Định

Các công ty và tổ chức ngày càng sử dụng nhiều dữ liệu và thông tin để giúp quá trình ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn. Vì vậy nhà tuyển dụng cần có những người giỏi kỹ năng đánh giá tổng hợp để hiểu và vận dụng tốt dữ liệu. Kỹ năng này mang tính hệ thống vì nó đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều kỹ năng khác nhau.

8. Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng

Tinh thần làm việc tận tụy, phục vụ khách hàng tận tâm là chìa khóa để các doanh nghiệp thành công, dù ở bất kỳ thời đại nào. Ngày nay, dưới ảnh hưởng của mạng xã hội, thái độ phục vụ khách hàng càng được quan tâm bởi chỉ một sơ suất đều dễ dẫn đến một cuộc khủng hoảng truyền thông, tiếp thị trên internet.

9. Kỹ Năng Đàm Phán

Đến năm 2020, nhu cầu về nhân viên có kỹ năng đàm phán sẽ đặc biệt cao trong ngành toán - tin, chẳng hạn như vị trí phân tích dữ liệu và phát triển phần mềm. Nó cũng sẽ là kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, kể cả lĩnh vực thiết kế thương mại và công nghiệp. Đây là một điểm mới vì thường người lao động cho rằng kỹ năng thương lượng chỉ cần thiết cho những người làm kinh doanh. Tuy nhiên, khi môi trường phát triển theo hướng cải thiện chất lượng dịch vụ thì đòi hỏi mỗi người đều phải có khả năng đàm phán để giành thế chủ động trong chính công việc của mình.

10. Nhận Thức Linh Hoạt

Nhận thức linh hoạt là khả năng suy nghĩ nhiều vấn đề cùng một lúc. Các công việc trong tương lai sẽ đòi hỏi cao hơn về khả năng nhận thức, trong đó bao gồm các khả năng như sáng tạo, suy luận logic và sự nhạy cảm với các vấn đề đang diễn ra trong và ngoài công sở.

Answer hZWXm5dlk2qYk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRlJaaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...