Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5djkW2dmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Điện tử / công nghệ cao / thiết bị phụ trợ 2021

Answer hZWYm5djkW2dmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmpyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Vì sao Bosch Vietnam, Samsung, Sony Electronics Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Daikin Vietnam, Schindler Vietnam... được bình chọn là những nơi làm việc tốt nhất ngành Điện tử - Công nghệ cao - Thiết bị phụ trợ 2021? Tìm hiểu ngay! 👇👇


---

Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe thực hiện hàng năm, tập trung nghiên cứu & đo lường các xu hướng mới nhất về mong muốn và kỳ vọng của người đi làm tại Việt Nam về môi trường làm việc, đồng thời, đánh giá sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng (THNTD) của doanh nghiệp (nội bộ & bên ngoài). 

Từ đó, Anphabe đưa ra các chỉ số THNTD tiêu chuẩn cho tất cả ngành nghề, giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược Thu hút nhân tài & Gắn kết nhân viên hiệu quả.

Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 thu hút 65.213 người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc tham gia, đo lường Sức hấp dẫn Thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) của 595 doanh nghiệp hàng đầu theo 20 ngành nghề. Xem chi tiết 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 

>>> Xem thêm: Vì sao các công ty tham gia Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam?

Để tham gia khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 và đo lường sức khỏe THNTD chuyên sâu, vui lòng liên hệ Anphabe để được tư vấn:


Answer hZWYm5djkW2dmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZmpyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5djkW2dmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...