Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Trade Marketing là gì? Công việc Trade Marketing ở công ty nào là tốt nhất?

Answer12 hZWXm5xjlW6dmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uYnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Duc than trong's picture
1384246637

Trade Marketing là công việc còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam, công việc này dường như chưa có tổ chức/trường hợp nào được dạy thì phải, định nghĩa chính thức về nó bằng tiếng Việt cũng hiếm; Tùy theo công ty mà nó thuộc bộ phận kinh doanh/marketing. Vì vậy, để biết được một công ty nào mà một người Trade Marketing làm việc tốt nhất là điều khá thú vị (Môi trường làm việc, thu nhập, tính chuyên nghiệp...). Ai biết chia sẻ với nha :).


Xem thêm:
Khởi đầu trong ngành FMCG (Fast Moving Consumer Goods) như thế nào?
Nếu chọn làm việc trong ngành FMCG, thì nên tham gia khối nào?
Trở thành nhà phân phối FMCG cần những điều kiện gì? 


Answer12 hZWXm5xjlW6dmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uYnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Duy Nguyen's picture
  Duy Nguyen
  1431072354

  Lúc trước mình cũng có đọc dc 1 tin thống kê về trade marketing - tiêp thị tại điểm bán - trong ngành FMCG như sau: cứ trong 100 người mua hàng thì có đến 30 người mua “ngẫu hững” (tức không dự định trước sẽ mua hàng gì / nhãn nào / sản phẩm gì cụ thể). Những người thuộc loại này sẽ quyết định mua hàng do nhìn thấy / hay được giới thiệu sản phẩm từ chủ cửa hàng / nhân viên tiếp thị tại quầy. Vậy nên để maximize đc 30% này thì các chương trình trade marketing hiệu quả + đội ngũ nhân viên bán hàng chiên nghiệp tại điểm bán là hết sức cần thiết. 

   hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpeUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWUbJyFneDh
  hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaXl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZrcJZoalVvtrI.
 • Hiep Tran Ngoc's picture
  Hiep Tran Ngoc
  1433592481

  Nếu muốn học hỏi TMKT bạn nên chon các công ty hang tiêu dung nhanh FMCG. Trong loại hình này mình thấy các công ty về Food/Beverage là phát triền TMKT mạnh mẽ và toàn diện nhất

   hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWbpaFneDh
  hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhqaJlrVm6xtg..
 • Hiếu Nguyên's picture
  Hiếu Nguyên
  1461740147

  Mình làm Trade được 3 năm ở cty FMCG, chỉ có trade ở các cty FMCG mới phát triển mạnh, hiện nay các công ty ở các ngành nghề khác như F&B, Pharma,...cũng đã bắt đầu quan tâm đến vị trí này, theo kinh nghiệm mình làm trade thì bạn phải quản lý được các đầu việc sau: 

  1/ Chi phí trade marketing,

  2/ Kiểm soát nền tảng hệ thống phân phối,

  3/ Triển khai, kiểm soát tốt các chương trình

  4/ làm mọi cách để người tiêu dùng cũng như khách hàng trải nghiệmđược sản phẩm của Cty bạn


  Về thu nhập thì không cần bàn cải nhé: theo mình nhận xét là khá cao, hiện tại với kinh nghiệm của mình thì tầm 12-15tr, nhưng chủ yếu người làm trade thì sống bằng chi phí công tác là chính (vì trade marketing đi công tác rất nhiều)

  Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì contact mình nhé: 0908 552 510


   hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJuVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeYbZiFneDh
  hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpibmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbJZsalVvtrI.
 • Thanh Tran Dan's picture
  Thanh Tran Dan
  1461901005

  Nghề này mới thật! HÌnh như cũng rất ít công ty có vị trí này!

   hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpeTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmUa5iFneDh
  hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqXlpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhobpZsVm6xtg..
 • Ho Thanh Lam's picture
  Ho Thanh Lam
  1545722720

  Các yếu tố quyết định “thành- bại” của người làm Trade Marketing

  Tư duy về khu vực mua hàng

  Khu vực mua hàng (Point Of Purchase – POPs) là nơi mà người mua ra quyết định mua. Trước đây, POPs không nhận được nhiều sự quan tâm bởi quan niệm cố hữu rằng nó hoạt động chỉ như một ống dẫn để di chuyển sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Ngày nay, các doanh nghiệp đã nhận ra rằng chiến thắng ở khu vực mua hàng chính là chìa khóa thành công. Việc đặt đúng sản phẩm, đúng bao bì, mức giá thích hợp tại đúng cửa hiệu, ở đúng tầm nhìn của người mua hàng giúp đảm bảo rằng thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được biết tới trước đối thủ cạnh tranh.

  Kiên trì với Cuộc đua giành “cứ điểm” và “cắm cờ”

  Một sản phẩm thường chỉ có vài giây thu hút sự chú ý của người mua tại điểm bán hàng. Trong số 29% người mua hàng một cách ngẫu nhiên, có đến 18% cho biết họ bị ảnh hưởng bởi sự trưng bày trong cửa hàng, 24% bị lôi kéo bởi việc trưng bày ở các dãy kệ bên ngoài, chỉ 17% là bị tác động bởi chính sách khuyến mãi, giảm giá.

  Ấn tượng đầu tiên là một lợi thế lớn khi người mua tiếp cận sản phẩm tại điểm bán. Do vậy, doanh nghiệp vừa phải đặt sản phẩm ở vị trí trưng bày tốt, vừa phải sử dụng các phương tiện trưng bày và nghệ thuật sắp đặt để quảng bá cho sản phẩm hoặc thương hiệu.

  Sự đua tranh vị trí “đắc địa” giữa các doanh nghiệp đang ngày càng khốc liệt, khiến cho ngân sách trade marketing tăng lên đáng kể. Cuộc đua giành “cứ điểm” tại cửa hiệu và “cắm cờ” (trưng bày sản phẩm) vốn là công việc không được phép mệt mỏi của đội ngũ sales và trade marketing.

  Am hiểu thói quen tiêu dùng

  Thói quen tiêu dùng tập hợp rất nhiều yếu tố liên quan tới quyết định mua hàng bao gồm: trình tự lựa chọn sản phẩm, nhu cầu, địa điểm mua sắm thuận lợi, thời gian mua, quyết định mua, tần suất, thái độ mua hàng.. Ví dụ như người tiêu dùng là nữa thường đưa quyết định mua tại điểm bán (dù chưa xuất hiện nhu cầu), mua sắm tại cửa hàng quen, mua sắm tại các điểm bán tiện đường, v.vv… Những thông tin này rất quan trọng cho bộ phận trade marketing thiết kế các chương trình trưng bày hay khuyến mãi – tặng quà dành cho người tiêu dùng tại điểm bán.

  Tóm lại, Trade marketing đang trở thành một công cụ nuôi dưỡng quá trình phân phối với doanh nghiệp biết cách triển khai hiệu quả. Như vậy, trả lời được câu hỏi trade marketing là gì chính là bước đầu giúp các doanh nghiệp thiết lập và sử dụng loại “vũ khí” tối thượng này để nâng cao doanh số và ghi điểm với người tiêu dùng.

   hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuTmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYa5iFneDh
  hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GblpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJdoVm6xtg..

Pages

hZWXm5xjlmmYmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...