Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmnGZm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Truyền thông nội bộ thế nào cho hiệu quả?

Answer hZWXnJpgmnGZm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Hương's picture
1547612802

Anh chị cho em hỏi một chút ạ. 
Công ty anh chị truyền thông nội bộ bằng các hình thức nào ạ? Công ty em thường rơi vào tình trạng gửi mail thông báo thay đổi quy định, hoặc nhắn trên mạng nội bộ của công ty. Nhân viên chỉ xem và không ý kiến gì, có khi còn không cả xem. Các anh chị tư vấn giúp em cách nào để truyền thông nội bộ hiệu quả nhất ạ. Nhân tiện, các văn bản quy định/ quy chế của công ty, các anh chị có share file mềm cho nhân viên không ạ, và share bằng cách nào ạ? Em cảm ơn 

Answer hZWXnJpgmnGZm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpgmnGZm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...