Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZplkWqanJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tuyển người cho công ty mới thành lập?

Answer hZWXnZplkWqanJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nhi Nguyen's picture
1560415982

Chuyện cũ rích, xưa như Tấm Cám rồi mà vẫn hỏi. Thật ra, Em hỏi cho bạn em một vấn đề nan giải. Nhỏ bạn em được tuyển vào làm Kế toán kiêm hành chính nhân sự cho một công ty start up lĩnh vực đồ chơi trẻ em. Bạn ấy được anh Giám đốc giao nhiệm vụ tuyển người cho các bộ phận như Marketing, Design, Sales và IT. Công ty mới toanh, hiện nhân sự chính thức chỉ có dàn founder thôi, sản phẩm cũng đang trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo nên rất cần tuyển một đội ngũ kinh nghiệm vào cùng phát triển. Công ty cũng đã có sơ đồ cơ cấu nhân sự cũng như định hướng chiến lược nhưng tất cả cũng chỉ trên tờ giấy mà thôi. 

Bạn em cũng khá hứng thú với công ty này vì được anh CEO truyền cảm hứng về sứ mệnh công ty nhưng không phải đi tuyển người chỉ ra rả mấy cái lý thuyết suôn đó là được các anh chị ạ. Hứa thì cũng chẳng dám mà cho cũng chẳng có gì nhiều để cho họ, vậy làm sao tuyển được người tài để cùng chiến đấu đây. Các anh chị nào có kinh nghiệm cho bạn em một vài "tia sáng cuối đường hầm" đi ạ, chứ nó cũng loay hoay lắm. 

Answer hZWXnZplkWqanJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5mZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZplkWqanJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...