Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllXKYlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tỷ lệ nghỉ việc tăng báo động, stay interview có là giải pháp?

Answer1 hZWYmJtllXKYlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
My Hoa Nguyen's picture
1605515304

Công ty mình năm nay dù COVID-19 nhưng nhân tài vẫn ra đi hàng loạt. Mình có xem báo cáo mới nhất của Anphabe tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2020 (diễn ra ngày 22.10 vừa qua) cho thấy tỷ lệ nghỉ việc không ngừng tăng đạt lên kỷ lục 28% trong năm nay. Nhìn các con số không ngừng tăng mình thật sự hoang mang, kiếm người đã khó giờ người nghỉ việc còn tăng báo động vậy rồi người làm việc kiếm đâu ra. 

Không biết nguyên nhân thực sự do đâu và cách khắc phục thế nào? Mình có nghe về Stay interview - Phỏng vấn định kỳ ngay lúc nhân viên còn đang làm việc giúp CEO, HR và các sếp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, động cơ làm việc của người lao động, qua đó có thể điều chỉnh chính sách hay môi trường làm việc kịp thời. 

Công ty mọi người có best practice về Stay interview hoặc phương pháp nào hạn chế nghỉ việc của nhân viên chia sẻ cho mình tham khảo với nhé. 


Mô hình Phân bổ Nguồn Nhân lực Việt Nam

Xem thêm:

Answer1 hZWYmJtllXKYlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZqYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJtllXKYlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...