Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vấn đề HR đang đau đầu nhất là gì?

Answer2 hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmp2TiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phuoc Nguyen Lam's picture
1600075047

Năm nay là một năm rất khác, dường như những kế hoạch được vạch ra từ đầu năm có thể đã phá sản thay vào đó là hàng loạt những xáo trộn và thay đổi chưa từng có. Bữa giờ gặp bạn bè ai cũng than đủ thứ chuyện trên trời rơi xuống, ai cũng đang loay hoay đi tìm phương án tốt nhất. Do đó, Lâm muốn tạo một topic mọi người cùng chia sẻ những khó khăn mà HR chúng ta đang gặp phải hoặc đâu là những vấn đề mọi người muốn lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. 

Answer2 hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmp2TiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Xuan Bach's picture
  Xuan Bach
  1600228347

  Upskill hoặc Reskill cho nhân viên trong thời BÌnh thường mới là gì? Làm sao để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng thích nghi với những xu hướng làm việc mới.

   hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aXnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTb52FneDh
  hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJxqVm6xtg..
 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1600241093

  Với công ty mình đó là chuyện cost. Cấp trên giao chỉ thị xuống ngân sách HR giảm 30%, cắt kiểu nào không cần biết...nhưng phải giảm đúng khoản đó. Trong giai đoạn khó khăn, công ty phải cắt giảm nhưng làm sao để động viên nhân viên nỗ lực hơn nữa để chiến đấu mới là chuyện khó! Không biết có anh chị nào có giải pháp hay, chia sẻ để mình cùng học hỏi với nhé!

   hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTcJeFneDh
  hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
hZWYlpthkW2YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...