Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

vay vốn mua nhà cần lưu ý gì?

Answer3 hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlJSXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

vợ chồng e cần vay ngân hàng mua nhà, vay tầm 1 tỉ dự sẽ trả hết 10 năm, xin anh chị chỉ giúp 1 số vấn đề sau:

- nên vay ngân hàng nào để có lãi suất tốt và các điều kiện trả nợ linh hoạt?

- do vơ chồng e mua nhà phố, nên thủ tục vay có cần lưu ý gì ạ?

- thời điểm này mua nhà có bất lợi gì ko?       

Answer3 hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlJSXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1562126194

  mình cũng đang dự sẽ cần vay 900 triệu mua nhà nên cũng lót dép ngồi hóng chủ đề này ^ ^

   hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaTlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTa5WFneDh
  hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWlpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1562639216

  Bạn thử tìm hiểu Standard Charter Bank nhé. Mình thấy lãi suất cho vay của họ gần như tốt nhất đấy. Tuy nhiên, phải làm plan cho kỹ vì các điều khoản trả nợ của các ngân hàng nước ngoài rất khó chịu bạn nhé.   

   hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTb5eFneDh
  hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • 1566092115

  Khi mua nhà trả góp Điều quan trọng nhất đó không phải là quý vị hiện đang có bao nhiêu, mà chính là thu nhập thụ động hàng tháng của khách hàng. Khi cân đối được nguồn thu nhập tài chính tốt việc vay mua nhà trả góp phù hợp với khách hàng. Sự cân đối này tạo nên nguồn lợi lớn cho việc mua nhà trả góp.

  https://mipectowercaugiay.com/mua-chung-cu-tra-gop-p2/

   hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVcpqFneDh
  hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpsbZhra1VvtrI.
hZWXnJxllm-Ym5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...