Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmm6cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vô tình lộ bảng lương, đồng nghiệp kỳ thị, cư xử sao cho khéo?

Answer1 hZWXnJpgmXCdlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Pham's picture
1545707183

Vừa vào công ty mới, vô tình bị lộ mức lương cao hơn lương đồng nghiệp. Từ đó trở đi mỗi ngày đi làm đều là chuỗi ngày drama mà mình bất đắc dĩ là nhân vật chính. Tôi cũng chẳng phải bánh bèo mít ướt, nhưng nên cư xử sao cho khéo khi hằng ngày đều phải sống như trong phim?

Các bác có kinh nghiệm hay lời khuyên nào hay và thực hiện được liền không, xin chỉ giáo. :)

Answer1 hZWXnJpgmXCdlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Thuy Trang Le Thi's picture

    Nghe đáng sợ quá chị nhỉ! hì. Tuy nhiên chị cứ đi làm, làm công việc của chị, hết công việc rồi về. Tìm một người bạn để nói chuyện vào giờ ăn trưa hay nghỉ ngơi. Sẽ mệt mỏi khi chị cứ nghĩ đến nó. Ráng phớt lờ được vài hôm là sẽ quen chị nhé! :D 

      hZWXnJpgmXCdlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuTload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnJpgmXCdlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYa5aFneDh
    hZWXnJpgmXCdlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GblpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpoaJ5rbFVvtrI.
hZWXnJpgmm6cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...