Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllXKak5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vòng HR phỏng vấn, công ty mới bắt tôi phải xin HR công ty cũ payslip (bảng lương), vậy có đúng không?

Answer17 hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Ở một số công ty Nhật, có yêu cầu ứng viên gửi bảng lương công ty cũ SAU KHI được nhận vào làm. 

Họ nói trước với ứng viên từ lúc phỏng vấn, hỏi mức lương cũ, việc cung cấp bảng lương cũ là để chứng minh ứng viên trung thực khi phỏng vấn. 

Dạo này mình thấy nhiều công ty việt nam cũng vậy. Đòi phải về xin HR cũ bản lương hiện tại của công ty. Cá nhân mình không phải là fan của vụ đòi bảng lương, nhưng mình thấy cách làm này khá  rõ ràng, hơn hẳn việc chua biết có được nhận hay không mà đã phải cung cấp giấy tờ lung tung.

Xem thêm:

Answer17 hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • c nguyen's picture
  c nguyen
  1567765279

  hỏi như thế này có 2 trường hợp, người dễ dãi thì không quan tâm, nhưng người có lòng tự trọng sẽ không làm việc với công ty này.

   hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWa5yFneDh
  hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpocJxnaVVvtrI.
 • Huy Trinh's picture
  Huy Trinh
  1568093845

  Công ty nào hỏi bảng lương thì nghỉ luôn đi các bạn. Đó là thuộc phạm trù bảo mật cá nhân của bạn, kể cả hỏi mức lương hiện tại cũng đã là quá lắm rồi. Nói thiệt, có vào mấy cong ty đó cũng gò bó không chịu nổi ròi lại ra đi thôi. Tốt nhất là stop ngay từ bước đầu

   hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWa52FneDh
  hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZlpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxrcZxpVm6xtg..
 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1568543935

  Mình gặp 1 cty như thế này trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Q Phú Nhuận, Tp HCM. 
  Và mình xin lỗi, mình từ chối vòng tiếp theo. Thực ra mình có thể khai khống bảng lương lên được, vì cty cũ lúc đó khá "thoáng" về vấn đề này.
  nhưng mình thấy không hợp nên chia tay ngay từ đó :) 

   hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmUlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWbJWFneDh
  hZWXnJxllW-blJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZl5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..

Pages

hZWXnJxllXKak5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...