Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lnmHCUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vượt qua áp lực với nghề sale?

Answer16 hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WnZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thành Đạt's picture
1408978096

Hi all!

Ai cũng biết nghề sale là nghề rất thú vị nhưng áp lực đi kèm với nó cũng không phải nhỏ? Có khá nhiều topic nói về vấn đề thế nào để làm sale giỏi, chốt sale, v.v.... Nhưng bên cạnh đó mình thấy nghề này có khá nhiều áp lực mà ai đã làm đều phải trải qua (doanh thu, số lượng, khách hàng khó chịu, công nợ, ....), mình muốn tạo topic để mọi người có thể chia sẽ ý kiến cũng như những cách để vượt qua được các áp lực và hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Mình mở màn nhé: khi mình gặp áp lực với công việc thì mình sẽ tìm các bài viết nói về sale và mình đọc, mình tìm những câu nói tạo động lực, và mình sẽ chia sẽ với các đồng nghiệp để họ chỉ mình đã thất bại ở đâu và ghi nhớ để không phải sai lần nữa. Và cứ theo định kì thì mình cũng chọn việc du lịch ngắn để lấy lại tinh thần và tạo ra động lực để làm việc tốt hơn. 

Hi vọng topic sẽ nhận được sự chia sẽ từ mọi người để các bạn sale mới, hoặc các saler chuyên nghiệp có thể truyền kinh nghiệm lại cho mọi người nhé ^^

Answer16 hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52WnZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Lam Le's picture
  Lam Le
  1554971014

  Mình cũng đã tham gia vào lĩnh vực sale. Và đúng là áp lực về chỉ tiêu doanh số là luôn luôn. Và mình không chịu được,nên quay về làm teacnal. Và đúng là để trụ vững và gắn bó với sale, thực sự là phải có tinh thần yêu nghề sale mãnh liệt,kiểu như ngoài sale ra ta không muốn làm bất kỳ nghề nào khác, thì sẽ tồn tại được:)

   hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2SlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapWFneDh
  hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpb5tpVm6xtg..
 • Vince Nguyen's picture
  Vince Nguyen
  1555054916

  Có ai biết ở Hà Nội, có nơi nào dạy Sales lĩnh vực IT mà phục vụ thị trường nước ngoài ko ạ? Mình cũng đang làm nhưng mà chưa có kết quả, muốn tìm nơi học hỏi thêm.

   hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2SmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapmFneDh
  hZWXm5lnmG-bl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprbZ1raVVvtrI.

Pages

hZWXm5lnmHCUnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...