Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG2WlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xây dựng "Employer Value Proposition"(EVP) cho doanh nghiệp

Answer hZWYlpRnmG2WlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYlJmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lê Thị Thủy's picture
1567138466

Chào mọi người.

Doanh nghiệp em có số lượng nhân viên lớn, cũng mới bắt đầu làm thương hiệu tuyển dụng hơn 1 năm gần đây. Tuy nhiên chưa có xây EVP. Hiện em đang muốn xây dựng EVP cho doanh nghiệp mình.

Tuy nhiên do chưa từng có kinh nghiệm làm nên không biết quá trình xây có mất nhiều thời gian không, cần những nguồn lực nào? 

Anh, chị nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ với em được không ạ? Em có tìm đọc về EVP của các doanh nghiệp Việt nhưng không tìm thấy thông tin để tham khảo.

Em cảm ơn mọi người ạ.

Answer hZWYlpRnmG2WlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYlJmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmG2WlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...