Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xin hỏi về in ấn thì đơn vị nào in tài liệu quảng cáo giá rẻ tại HCM ạ?

Answer2 hZWYnZRllmmWk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5eYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Trịnh's picture
1560335894

Mình đang làm Customer Care cho công ty hiện đang tìm các đơn vị in ấn quảng cáo giá rẻ tại HCM. 

Thành viên anphabers biết ở đâu chỉ giúp mình. 

Xem thêm:

Answer2 hZWYnZRllmmWk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5eYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Kim Ngọc's picture
  Lý Kim Ngọc
  1560402342

  Song Tạo. Đến giờ tôi vẫn thấy là giá tốt nhất HCM. Chất lượng cũng rất ổn. Vấn đề duy nhất là thời gian họ process đơn hàng mất nhiều thời gian thôi. 

   hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpuFneDh
  hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdlbVVvtrI.
 • Bên mình có sử dụng một số đơn vị in ấn bạn có thể tham khảo:

  - Song Tạo: Giá rẻ nhưng thời gian lâu, chất lượng dịch vụ tốt, miễn phí giao hàng với số lượng lớn khi đã thanh toán 100%.

  Hoàng Huy: Service cực tốt, thành phẩm đẹp và chỉn chu nhưng giá thành hơi mắc. Có thể in gấp.

  Xuân Phúc: Dịch vụ tốt, in chất lượng, khó in gấp, không nhận giao hàng.

  - Tiến Tài: Giá ok, thời gian bàn với chủ, dịch vụ tốt, thành phẩm được.

  - Siêu tốc: Giá mắc nhưng in cực nhanh, thành phẩm đẹp và chỉnh chu. 

   hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRb5SFneDh
  hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
hZWYnZRllmmWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...