Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtglHKcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực IT Networking

huy trinh's picture
huy trinh
1505322319

Hi mọi người,

Theo mọi người giữa việc làm một SE - System Engineer và một chuyên viên tư vấn giải pháp cho các sản phẩm của các hãng ( Google, AWS, Oracle.. ) thì công việc nào có tầm nhìn dài hạn và độ phát triển cao hơn?. Hiện em đang phân vân lựa chọn giữa hai lĩnh vực này. Mong nhận được ý kiến của mọi người. Em cám ơn.

 • IT
 • 1 answer(s)
 • hZWXmJtglHKcnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmZSTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • huy trinh's picture
  huy trinh
  1505322392

  kiêm support kĩ thuật của các hãng luôn nha mọi người

  • hZWXmJtglHKcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJtglHKcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbpmFneDh
  hZWXmJtglHKcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdsb5tsVm6xtg..
Lazy Load...