Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pllW2dmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #30 - Nào Cùng Học Nghe

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!

------------------------

Chủ đề 30: Nào Cùng Học Nghe

Bạn có biết: “Ta chỉ mất 3 năm đầu đời để biết nói nhưng có thể mất cả cuộc đời để biết nghe”. Vậy thì "NÀO CÙNG HỌC NGHE" trong Monday Motivation tuần này để bắt kịp mọi "thông điệp" nhé!

Đừng quên chia sẻ video này đến những người bạn yêu thương và like fanpage Anphabe để đồng hành cũng Monday Motivation những số tiếp theo.

----------------------

Website: http://www.anphabe.com/

Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1497261058
  • Career Guide
  • hZWXl5pllW2dmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXmpiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...