Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhjmmuWmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #31 - Thành Công Không Có Nghĩa Là Ngừng-Chăm-Chỉ

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!
------------------------
Chủ đề 31: Thành Công Không Có Nghĩa Là Ngừng-Chăm-Chỉ

Kể cả những tỉ phú sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc như Bill Gates hay Warren Buffet vẫn kiên trì làm việc không ít hơn 70 tiếng/tuần. Vậy mới thấy, THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỪNG CHĂM CHỈ. Và sự CHĂM CHỈ ắt là ẩn chứa nhiều bí mật quan trọng. Nào cùng Monday Motivation tuần này tìm lời giải cho bí ẩn này nhé! Hãy chia sẻ video đến bạn bè như một lời "nhắc nhẹ" đầy cảm hứng cho tuần mới.
----------------------
Website: http://www.anphabe.com/
Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1498621906
  • Other
  • hZWXmJhjmmuWmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXm5yYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...