Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhjmmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #34 - Suy Nghĩ Như Một CEO

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!
------------------------
Chủ đề 34: Suy Nghĩ Như Một CEO

Công ty thành công luôn cần một CEO giỏi. Có thể bạn chưa ở vị trí này, nhưng bạn có thể học được suy nghĩ như vậy, ngay từ bây giờ. Hãy cùng Mongday Motivation tìm hiểu "Suy Nghĩ Như Một CEO" nhé!

----------------------
Website: http://www.anphabe.com/
Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1500261034
 • Leadership
 • hZWXmJhjmmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXnZeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
 • 1 comment(s)

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Nguyen Hong Minh

  ...chúng ta rất quan trọng cho nên chúng ta phải nghĩ như một CEO từ đó hiểu được CEO của mình, chưa đúng mà là chúng ta hiểu được gia tăng doanh số, hiểu được cắt giảm chi phí và xây dựng văn hoa trong tổ chức. Những điều đó là mong muốn của CEO, và đúng rồi đó cũng là mong muốn của chúng ta!...những thứ bản thân chúng ta đang dấn thân và tham gia vào!

  1504683847
  • hZWXmJhjmmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJhjmmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbZiFneDh
  hZWXmJhjmmuVmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
Lazy Load...