Anphabe

Connecting opportunities

MONDAY MOTIVATION #34 - Suy Nghĩ Như Một CEO

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!
------------------------
Chủ đề 34: Suy Nghĩ Như Một CEO

Công ty thành công luôn cần một CEO giỏi. Có thể bạn chưa ở vị trí này, nhưng bạn có thể học được suy nghĩ như vậy, ngay từ bây giờ. Hãy cùng Mongday Motivation tìm hiểu "Suy Nghĩ Như Một CEO" nhé!

----------------------
Website: http://www.anphabe.com/
Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1500261034
  • Leadership
  • hZWXlpVhmG2YmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXnZeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...