Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51glW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #38 - 3 Niềm Tin Sai Lầm Trong Công Việc

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week!

------------------------

Chủ đề 38: 3 Niềm Tin Sai Lầm Trong Công Việc

"Niềm tin" trong công việc khi được đặt sai chỗ sẽ như một quả tạ cột vào chân kìm hãm bạn trong sự bế tắc và buồn chán. Cùng Monday Motivation nhận diện 3 niềm tin cần phải loại bỏ để giải phóng bản thân ngay hôm nay!

Tag vài người bạn vào như một lời động viên cho thứ Hai thêm nhiều niềm tin tích cực hơn cùng Monday Motivation!

----------------------

Website: http://www.anphabe.com/

Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1502936614
 • Career Guide
 • hZWXl51glW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYlpiSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
 • 1 comment(s)

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Nguyen Hong Minh

  ...rất thiết thực, rất hay và rất buồn cười ở đoạn cuối về những lời nói người trẻ thường hay nói. Trước đây các bậc nho sĩ nổi tiếng hoặc kể cả không nổi tiếng đều có thói quen về vườn ở ẩn. Thời nay thỉnh thoảng cũng có nhưng muôn hình muôn vẻ khác nhau. Nhưng tôi nhớ đại khái một ý là thế nào nhỉ...ý là người tri thức luôn biết cách để làm cho mình phong phú và bận rộn. Tức là họ không bao giờ để mình nhàn rỗi, chán nản...hoặc lâm vào thế không có gì để làm, bứt rứt, tột cùng. Tôi có nói chuyện vui với bạn bè là cuộc sống như cái bánh bao, và công việc cũng giống như thế, bóp mặt này thì nó sẽ nhồi ra mặt khác...(hì hì). Niềm tin sai lầm thực sự là ai cũng có, nhưng chỉ phát hiện ra khi đã lỡ hoặc vì thời gian chứng minh ra mà thôi cho nên chúng ta phải nghĩ tới ngay từ bây giờ để né tránh. 

  1505294852
  • hZWXl51glW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpiWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXl51glW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmVbpiFneDh
  hZWXl51glW-dnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqYmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
Lazy Load...