Anphabe

Connecting opportunities

MONDAY MOTIVATION #40 - Hạ Gục Đồng Nghiệp Xấu Tính

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week! ------------------------ Chủ đề 40: Hạ Gục Đồng Nghiệp Xấu Tính Bạn luôn cảm thấy mình "không đủ giỏi", "không đủ xinh" từ đó luôn căng thẳng vì "không đủ hạnh phúc". Monday Motivation tuần này sẽ giúp bạn giải mã những “cái bẫy không đủ” mà chúng ta đang vấp phải. Và cũng đừng quên chia sẻ video này đến những người bạn yêu quý như một lời động viên đầu tuần! ---------------------- Website: http://www.anphabe.com/ Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1503889537
  • Culture
  • hZWXlppkk2yak5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYl5qaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...