Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtglHKWk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #41 - Người Hướng Nội Làm Sao Để Tỏa Sáng

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week! ------------------------ Chủ đề 41: Người Hướng Nội Làm Sao Để Tỏa Sáng Người hướng ngoại luôn được gắn với hình ảnh của những doanh nhân thành công, nhưng nếu bỏ qua sức mạnh của người hướng nội, bạn có thể đánh mất một vĩ nhân. Nhận ra được điểm mạnh của bản thân, người hướng nội hoàn toàn có thể tỏa sáng nơi công sở và chớp lấy thành công với 3 tips đơn giản sau cùng Monday Motivation. Đừng quên chia sẻ VDO này như một cách nhắc nhở chính mình và động viên những bạn hướng nội khác cùng tỏa sáng! ---------------------- Website: http://www.anphabe.com/ Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1504750382
  • Other
  • hZWXmJtglG6VmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmJiTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...