Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtglHKWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MONDAY MOTIVATION #42 - Quản Lý Sếp Hiệu Quả

Chuyên mục Monday Motivation - Let’s start a beautiful week! ------------------------ Chủ đề 42: Quản Lý Sếp Hiệu Quả Không cần chờ đợi đến khi được làm sếp để có được "quyền năng" quản lý. Bạn cũng có thể "quản lý sếp" của chính mình ngay từ hôm nay! ---------------------- Website: http://www.anphabe.com/ Fan Page: https://www.facebook.com/anphabe?ref=hl

1505097462
  • Leadership
  • hZWXmJtglHKWlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WYmJySiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...