Anphabe

Connecting opportunities

[Sổ Tay Quản Trị] - Không Gian Doanh Nghiệp Unilever Vietnam

Theo kết quả khảo sát Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2013 và 2014 của Anphabe cho thấy xu hướng gia tăng rõ nét về kỳ vọng của người đi làm về “Chất lượng công việc và cuộc sống”. Để đáp lại những kỳ vọng đó, nhiều công ty đã và đang tập trung vào nhiều chương trình đa dạng cũng như đầu tư xây dựng văn phòng đẹp để hỗ trợ sức khỏe và tinh thần cho nhân viên. Mà Unilever Việt Nam là 1 ví dụ điển hình. 

Mời quý khán giả cùng chuyên gia nhân sự Thanh Nguyễn tham quan văn phòng công ty Unilever Việt Nam.

1453169375
  • Culture
  • hZWWn5xjkW6clJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTmZiTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
  • 0 comment(s)

Have something to say

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Comments

    There are no comments to this talk show yet.
Lazy Load...