Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZmmWuYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

10 CÁCH KHÔNG TỐN PHÍ ĐỂ GHI NHẬN NHÂN VIÊN

Answer hZWYmZZmmWuYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uRnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tien Doan's picture
1375500761

Mỗi khi bật tin tức hằng đêm, bạn sẽ nghe
những dự đoán u ám về suy thoái kinh tế khắp nơi. Những phản ứng của các tổ
chức đi từ “ Mọi thứ đang diễn tiến rất tốt. Nào nhóm hãy tiến lên” đến “ Hãy
dừng lại việc chi tiêu ngay!” tùy theo cách quản lý của người lãnh đạo và mức
độ hài lòng của họ đối với những biến đổi có nguy cơ gây hiểm họa cao. Một
trong những nơi đầu tiên bạn được yêu cầu để cắt giảm chi tiêu thường gây ảnh
hưởng đến chính những người đang giữ cho công việc kinh doanh của bạn tiếp
diễn…ĐÓ CHÍNH LÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM.

Người quản lý có thể cân bằng lợi nhuận mà
không hy sinh tinh thần của nhóm chính là người quản lý biết khắc phục những thăng
trầm trong kinh doanh một cách hiệu quả. Các thành viên trong nhóm đang thực
hiện công việc của mình một cách hiệu quả, và rõ ràng việc mong muốn được ghi
nhận những nỗ lực của họ là một điều hết sức tự nhiên của con người. Dưới đây
là 10 ý tưởng của tôi để giải quyết vấn đề này mà không làm mất đi một đồng xu
nào của bạn.

Đọc thêm tại đây

Answer hZWYmZZmmWuYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uRnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZZmmWuYnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...