Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnk26blJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

có anh Chị nào bên mãng tuyển dụng công ty thức ăn chăn nuôi không cứu bồ với ah

Answer hZWYnJhnk26blJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

[ Tuyển dụng ] làm việc tại Đồng Nai, Nghệ An và Hậu
Giang công ty thức ăn chăn nuôi, các vị trí như sau:

01. R&D Director: Lương: $3000 - $4000, yêu cầu kinh
nghiệm nghiên cứu trong chăn nuôi heo

02. Animal Nutritionist : Lương khoảng $1000, kinh nghiệm
dinh dưỡng công thức trong thức ăn cho heo

03. Technical Support & Services Manager_ $1500 -
$2000, kinh nghiệm kỹ thuật hổ trợ các trang trại chăn nuôi. và kỹ thuật trong
công ty thức ăn chăn nuôi.

04. Production Manager: _ $1500 - $2000: kinh nghiệm quản
lý sản xuất công ty về FMCG và Food

Anh/Chị quan tâm vui
lòng gọi điện thoại theo số: 0908 905 605, hoặc nhấn tin email sẽ gởi job đến
Anh/Chị tham khảo hoặc gởi thông tin về email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

Answer hZWYnJhnk26blJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhnk26blZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...