Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

ASIA CONNECTION 2013

Answer1 hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZnJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1385613028


Kính gửi Quý anh/chị,

BTC chương trình Asia Connection 2013 rất vinh dự nhận được sự ủng hộ của Quý anh chị trong thời gian qua. BTC xin gửi đến Quý anh chị những thông tin cập nhật mới nhất của chương trình.

Cập nhật đến hiện nay sự kiện đang có thêm những thế mạnh như sau:

 1. Cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn 4.000 tỷ hỗ trợ các doanh nghiệp từ ngân hàng.
 2. Cơ hội kết nối với các nước đang có nhu cầu xuất nhập khẩu khu vực châu Á trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lương thực thực phẩm.
 3. Trao đổi thông tin trực tiếp đến tùy viên, tham tán thương mại, đại diện các hiệp hội thương mại của các nước Châu Á.
 4. Được chia sẻ cách tiếp cận, thu hút, kêu gọi đầu tư đối với các quỹ, các tổ chức tài chánh cùng với những chuyên gia tư vấn chiến lược của Việt Nam và thế giới.
 5. Tiếp cận các thông tin liên quan đến định hướng của chính phủ về lộ trình chuẩn bị hướng đến hội nhập AEC-ASEAN 2015
Quý anh chị quan tâm tham dự chương trình, vui lòng đăng ký theo đường link phía dưới:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ, CLICK TẠI ĐÂY:

https://docs.google.com/a/neveralone.vn/forms/d/1WHWsQLVrMCHkEVq_UNeQNq0jjDu2Sub15g-wC6mf77w/viewform

Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ/người
Thời gian: 8:00 - 21:00, ngày 29.11.2013
Địa điểm: Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Q. 4, TP.HCM

Kính chúc Quý anh/chị thuận lợi và thành công

Ban Tổ chức ASIA CONNECTION 2013
Điện thoại: (08) 6679 9186
Email: asiaconnection.na@gmail.com
Answer1 hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uZnJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Anh Nguyen Nhat's picture
  Anh Nguyen Nhat
  1385613049

  Các anh chị muốn tham gia chương trình xin vui lòng đăng ký
  tại đây:

  https://docs.google.com/a/neveralone.vn/forms/d/1WHWsQLVrMCHkEVq_UNeQNq0jjDu2Sub15g-wC6mf77w/viewform

   hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpmTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmWa5mFneDh
  hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqZlpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxsb5doVm6xtg..
hZWYnJ1pmWuUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...