Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5polmycmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

bài hát tiếng Anh thiếu nhi tuyệt vời

Answer hZWXn5polmycmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5aaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Eric Huff's picture
1571200828

5 chủ đề tiếng Anh cho trẻ mầm non:http://bit.ly/2nU3SJ2

Chọn chủ đề tiếng Anh phù hợp với các bé độ tuổi mầm non cùng Tomokid:http://bit.ly/trung-tam-tieng-anh-tre-em

Cùng với bảng chữ cái, số đếm trong tiếng Anh cũng là một trong những chủ đề mà cha mẹ không thể không dạy con. Khi dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo (3 đến 5 tuổi), cha mẹ nên dạy trẻ học số đếm- chỉ cần dạy cách bé đếm số từ 0 đến 20 là đủ. Khi trẻ ở độ tuổi lớn hơn, cha mẹ có thể dạy trẻ cách ghép nhiều số đếm hơn. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể để con làm quen với các phép toán cộng, trừ với số nhỏ trước.

Bài hát Five little Ducks, Five little Monkey,… là những bài hát tiếng Anh thiếu nhi tuyệt vời giúp bé làm quen với số đếm từ 1 đến 5. Không chỉ thế, những bài hát này cũng giúp trẻ làm quen với phép tính trừ.

Trong quá trình dạy tiếng Anh cho trẻ 2-3 tuổi, chúng ta sẽ phải học rất nhiều chủ đề từ vựng khác nhau. Tuy nhiên, không phải chủ đề nào cũng phù hợp với các bé độ tuổi mầm non:https://tomokid.com

 

Answer hZWXn5polmycmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZl5aaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5polmycmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...