Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdmmGucmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bạn đã chuẩn bị gì cho hành trang học tester của mình?

Answer hZWYmJdmmGucmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Bạn đã có kiến thức cơ bản và những kiến thức liên quan đến tester chưa?

Bạn đã biết cách sử dụng và cài đặt một hệ cơ sở dữ liệu giống như một số câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL chưa?

Bạn đã biết bản chất và cách hoạt động của mô hình Client/Server chưa?

Bạn sẽ được học tất cả những điều trên tại Testerpro Vn - trung tâm đào tạo tester uy tín nhất Hà Nội. Để đăng ký và tham gia vào các khóa học tester của trung tâm bạn chỉ cần gọi điện qua hotline: 0973703357 hoặc tại  địa chỉ Cs1: ngõ 76 - Duy Tân Cầu Giấy - HN, Cs2: Đống Đa - Nà Nội

Website: http://testerprovn.com
http://deviantart.com/suchin91
http://band.us/band/82600051
http://vietnamta.vn/profile-6…
http://gumroad.com/testerprovn
http://dashburst.com/testerprov
http://suchin91.tumblr.com

Answer hZWYmJdmmGucmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJdmmGucmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...