Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdml3GanJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bạn có muốn trở thành một tester không?

Answer hZWYmJdml3GanJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng tester một công việc khá đơn giản và nhàm chán vì đó chỉ là một công việc kiểm thử phần mềm với những quy trình được lặp đi lặp lại.


Nhưng thực tế thì chỉ những người trong nghề mới hiểu, quá trình tìm bug cũng khá thú vị mà nó cũng không hề tẻ nhạt. Mỗi lần tìm ra lỗi là một lần các tester có thêm động lực để tiếp tục công việc tìm kiếm lỗi sai của mình.

Bạn có muốn trải nghiệm công việc này không, hay thử trải nghiệm bằng cách tham gia vào các khóa học của Testerpro Vn tại địa chỉ Cs1: ngõ 76 - Duy Tân Cầu Giấy - HN, Cs2: Đống Đa - Nà Nội

Website: testerprovn.com
deviantart.com/suchin91
band.us/band/82600051
vietnamta.vn/profile-6…
gumroad.com/testerprovn
dashburst.com/testerprov
suchin91.tumblr.com

Answer hZWYmJdml3GanJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJdml3GanJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...