Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bạn có quan tâm ngành Ẩm Thực không?

Answer3 hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

Chào các bạn,
Hiện nay Group mình có một quán Phở với thương hiệu Đông Hải, rất ngon. Mình đang bàn với các anh em là mở rộng bằng cách hợp tác. Bên Đông Hải Quán sẽ cung cấp nước lèo, còn các nhà đầu tư quán lo phần còn lại. Hoặc sẽ cùng đầu tư với nhau. Các bạn nào có mặt bằng đẹp, phù hợp thì alo cho mình nhé. Hoặc email: thanh@otobes.com

Rất mong mang lại cơ hội hợp tác cho các bạn.
Có thể đến dùng thử:

PHỞ ĐÔNG HẢI
Cổng Sau Ký Túc Xá Đại Học SPKT Thủ Đức ( Đường Hoàng Diệu 2)

Answer3 hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Nhu Huynh's picture
  Nhu Huynh
  1332996977

  đây cũng là kênh thông tin hữu ích nhỉ :D ngành ăn uống hiện nay rất được quan tâm
  anh Thành có thể nói thêm về chứng nhận chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm hay không
  nếu chuyển sang franchise phải có bảng tiêu chuẩn nhỉ :D

   hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZmp2Uhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2WabIae3-A.
  hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5adl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlrb5hXb7Cx
 • Tien, Bui Van's picture
  Tien, Bui Van
  1333088546

  Em cũng rất quan tâm đến lĩnh vực ẩm thực và cũng đã có kế hoạch đầu tư một thương hiệu ẩm thực.
  Tuy nhiên, các thủ tục phức tạp quá nên chưa thành lập được.
  Khi nào anh Thành tìm được đối tác và mở Phở Đông Hải ở HN thì báo em biết với nhé!

   hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZm5WRhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2aSaYae3-A.
  hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5eVlISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxtbZtXb7Cx
 • NGUYỄN CHÍ THÀNH's pictureAnphabe Most Active Contributor

  Như Huỳnh, điều đó chắc chắn là phải có theo quy định rồi!

   hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKZmp2Zhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIm2WacYae3-A.
  hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHm5adnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWxqb51Xb7Cx
hZWYmZhol26Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...