Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhjmXCXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bản Tin HSC 05/03/2014 [Khuyến nghị: EIB]

Answer hZWYmZhjmXCXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trong Dai le's picture
1393985026

 

Tóm
tắt bản tin HSC:

Thông
tin:

Đẩy
mạnh kế hoạch cổ phần hóa DNNN trong năm nay và năm sau:

Ø 
Đẩy mạnh tiến độ IPO 432 DNNN trong 2 năm 2014 và 2015.

Ø 
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành khi SCIC phải thóa vốn khỏi 376
doanh nghiệp tới năm 2015.

Khối
ngoại bán ròng 133.3 tỷ; DB ETF đang giao dịch ở mức discount -1.88%, số lượng
ccq giãm 100.000 đơn vị, giãm tổng số ccq còn 12.92 triệu đơn vị. VNM ETF có mức
premium là 2.98%, huy động được 100.000 ccq, nâng tổng số ccq lên 22.7 triệu
đơn vị.

Giao
dịch:

Hiện
tại, vị thế mua mới vẫn khá rủi ro khi:

Ø 
Rủi ro Ukraine nhei62u khả năng tác động tới tâm lý NĐT.

Ø 
KLGD giãm liên tục trong 3 phiên, việc các CTCK có nguồn vốn yếu
cắt Margin.

Ø 
Dù thị trường có khả năng tăng lại khi chạm hỗ trợ 560-565, tuy
nhiên áp lực bán vẫn rất lớn. chỉ nên trade để hạ giá vốn.

Khuyến
nghị: EIB

Ø 
Mua tích lũy: 13.200-13.400; tăng trạng thái mua khi vượt 14.000

Ø 
Giá kỳ vọng: 16.500

Ø 
Cắt lỗ: 12.900.

Ø 
Thời gian đầu tư: 1-5 tháng.

Lê Trọng Đại
(Mr)

Call: 0165 511 4979

Sky : trongdai.ck

Yah: trongdai_c9

Broker

Private Clients Division

Answer hZWYmZhjmXCXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhjmXCXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...