Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhjmXCVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bản Tin HSC 28/02/2014

Answer hZWYmZhjmWudm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trong Dai le's picture
1393552721

 

Tóm tắt bản tin HSC:

Thông tin:

VNM
ETF tiếp tục huy động được thêm 100.000 ccq, nâng tổng số lượng chứng chỉ quỹ
lên 22.4 triệu đơn vị, mức premium giãm còn 2.67%. DB ETF không huy động được
thêm chứng chỉ quỹ, mức premium hiện tại là. Phiên hôm qua khối ngoại mua ròng
70.486 tỷ.

Hôm nay là ngày chố dữ liệu của 2 quỹ ETF;

 

DB ETF

VNM ETF

Ngày chốt dữ liệu

28/02/2014

28/02/2014

Ngày công bố danh mục

7/3/2014

14/03/2014

Thời gian tiến hành Review

10-22/03/2014

17-22/03/2014

Mã thêm vào danh mục

IJC (4.6 triệu cp)

 

Mã bị loại

SBT (3.4 triệu cp)

 

Tỷ
trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF chiếm 74.14% trong khi theo luật
là 70%.

Giao
dịch:

Ø 
Sóng tăng hiện tại có 2 mục tiêu, mục tiêu 1 là 585-590; mục
tiêu mở rộng là 615 điểm;

Ø 
Hỗ trợ của VNI tại 575 điểm, hỗ trợ mạnh là 565.

Ø 
Kịch bản khả dĩ là VNI sẽ cũng cố quanh 590 điểm, dòng tiền chưa
thoát ra do còn đang kỳ vọng vào các chính sách của Chính phủ trong thời gian tới
như nới room; gói hỗ trợ BĐS… tuy nhiên, việc mua mới hiện tại là chưa nên do
VNI đang giao dịch trong mô hình Bearish Rising Wedge (cái nêm hướng lên), cùng
với đó là xuất hiện cái mẫu hình nến đảo chiều như Hanging Man.

Ø 
Tuần sau, thị trường giao dịch sẽ chịu tác động chủ yếu của kỳ
Review ETF, hiện tại mức Premium của 2 quỹ đã không còn hấp dẫn để huy động được
thêm chứng chỉ quỹ, và tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF hiện
là 74.14%, trong khi quy định là 70%, khả năng VNM ETF sẽ giãm tỷ trọng về còn
70%, với quy mô của quỹ như vậy thì khả năng VNM ETF sẽ phải bán ra số cổ phiếu
trị giá 415.75 tỷ đồng. và danh mục cổ phiếu của VNM ETF có tỷ trọng lớn trong
VN-Index, tuy nhiên, với thanh khoản hiện tại thì nhiều khả năng lượng bán ra sẽ
được hấp thụ.

Lê Trọng Đại
(Mr)

Call: 0165 511 4979

Sky : trongdai.ck

Yah: trongdai_c9

Broker

Private Clients Division

Answer hZWYmZhjmWudm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yUm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhjmXCVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...