Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol2mdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

[Bản tin HSC] Bản tin ngày HSC -Cơ hội Mua Vào PVS; HPG Khi ETF Bán Ra

Answer hZWYmZhol2mdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Trong Dai le's picture
1394073403

Tóm
tắt bản tin  HSC:

Thông
tin:

Ø 
Khối ngoại bán ròng 102.49 tỷ, KLGD của NĐT NN chiếm 25.27% tổng
GTGD. DB ETF bị rút 200.000 ccq, giãm tổng số CCQ còn 12.72 triệu đơn vị, mức
discount hiện tại là -0.7%. VNM ETF tiếp tục huy động được 100.000 ccq, nâng tổng
số CCQ lên 22.8 triệu đơn vị. VNM ETF đang giao dịch ở mức premium 1.1%.

Ø 
Theo các phương tiên truyền thông, Sacombank và Southern Bank có
thể thực hiện sáp nhập. thông tin sẽ được cập nhật, tuy nhiên theo HSC thì triển
vọng STB trong năm 2014 là kém khả quan.

Giao
dịch:

Ø 
KLGD tiếp tục giãm so với trung bình 20 phiên, cho thấy đợt điều
chỉnh còn chưa chấm dứt.

Ø 
Giao dịch của thị trường nhiều khả năng sẽ chịu tác động mạnh của
ETF trong tuần sau. Và đây là cơ hội mua vào trong ngắn hạn các cổ phiếu tốt bị
bán mạnh như: PVS (bị bán 5.9 triệu cp); HPG (bị loại, bán ra 5.33 triệu cp).

Lê Trọng Đại
(Mr)

Call: 0165 511 4979

Sky : trongdai.ck

Yah: trongdai_c9

Broker

Private Clients Division

 

Answer hZWYmZhol2mdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yVlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhol2mdk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...