Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimGublJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

BẠN VỪA ĐƯỢC TIẾN CỬ LÊN VỊ TRÍ GIÁM SÁT, GIỜ THÌ SAO?

Answer hZWYnJRimGublJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tien Doan's picture
1378801388

Bạn đang ngồi tại bàn làm việc, tập trung suy nghĩ cho
công việc của mình thì giám đốc gọi bạn vào văn phòng của ông ấy/cô ấy. Bạn bắt
đầu hơi lo lắng, tự hỏi có chuyện gì xảy ra chăng, nhưng trước khi bạn lo lắng quá
nhiều, giám đốc cho bạn biết rằng bạn đã được thăng chức lên vị trí giám sát bộ
phận. Sau khi nhận được những lời tán dương, trở về nhà và ăn mừng, thì bạn chợt
nhận ra. Giờ thì sao!? Bạn không biết bước đầu tiên bạn cần làm là gì khi trở
thành một giám sát viên. Chắc chắn bạn đã nhìn thấy những giám sát viên khác
làm thế nào, và lúc đó bạn thậm chí nghĩ rằng bạn có thể làm tốt hơn họ rất nhiều,
nhưng bây giờ bạn mới thực sự phải làm nó. Đó là chưa kể đến thực tế những người
mà bạn sẽ giám sát mới hôm qua vẫn là những người đồng nghiệp, một số thậm chí
là bạn của bạn.

Vậy làm thế nào để tạo ra một sự chuyển tiếp tốt? Thật
đáng buồn khi hầu hết các công ty không thực hiện công tác đào tạo khi họ tiến
cử ai đó vào vị trí giám sát. Họ có thể gửi bạn đến những buổi seminar kéo dài
một ngày nhưng bạn lại muốn bước ra ngoài trên đôi chân của bạn NGAY BÂY GIỜ.
Dưới đây là một vài điều đơn giản mà bạn có thể làm được:

1. Đừng để chuyện thăng tiến đi sâu vào trong đầu của
bạn

Đúng là bạn đã làm tốt nên mới được thăng tiến, nhưng
nó không làm cho bạn đột nhiên biến thành người thông minh hơn ngày hôm qua và
điều đó cũng không làm cho bạn tốt hơn những người mà hiện tại bạn đang giám
sát. Nếu bạn tỏ vẻ tự mãn, mọi người sẽ để ý và chẳng ai đánh giá cao điều đó.

Đọc tiếp tại đây

Answer hZWYnJRimGublJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRimGublJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...