Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVhlWudlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Bộ gậy Taylormade Jetspeed - Những Bí Mật Golfer Chưa Biết

Answer hZWYmJVhlWudlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Group Star Golf's picture
1618385357

Bộ gậy Taylormade Jetspeed được lấy cảm hứng từ những mẫu chuyên cơ hạng nặng của Mỹ. Có lẽ ấn tượng đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được từ bộ gậy này đó là sự bí ẩn, cuốn hút đến bất ngờ. Điều làm nên vẻ cuốn hút của TaylorMade Jetspeed đó chính là thiết kế mặt gậy đen với chi tiết bạc mang lại cảm giác mới lạ. Đường viền xanh dương trên đế gậy là những điểm nhấn nhá tuyệt vời. Xem chi tiết tại https://www.youtube.com/watch?v=P3LMNxmjmZc

Answer hZWYmJVhlWudlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVhlWudlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...