Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVik2uUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cách cài đạt plugin khác ngoài YOAST SEO | FIEX Marketing

Answer hZWYmJVik2uUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJmbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Marketing FIEX's picture
1618223115

Chỉ cần một câu hỏi nhanh trước khi chúng ta đi xa hơn: bạn có một plugin SEO nào khác mà bạn đang sử dụng không? Nếu vậy, bạn có thể tiết kiệm thời gian cho mình bằng cách nhập cài đặt của mình từ plugin khác. Từ tùy chọn “SEO” trên menu bên trái, hãy nhấp vào “Công cụ”, sau đó nhấp vào “Nhập và xuất”. Chọn tab “Nhập từ các plugin SEO khác”. Nhập cài đặt từ các plugin SEO khác Tại đây, bạn có thể nhập cài đặt từ HeadSpace2, All-in-One SEO và WooThemes SEO Framework. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn hộp thích hợp và nhấn “Nhập”. Nếu bạn đã sử dụng các plugin Yoast cũ hơn như Robots Meta, RSS Footer hoặc Yoast Breadcrumbs, bạn có thể nhập cài đặt từ các plugin đó trong tab “Nhập từ các plugin khác”. Nếu bạn không sử dụng bất kỳ plugin SEO nào trong số đó, bạn có thể muốn xem plugin “SEO Data Transporter” mà Yoast đề xuất.

Sử dụng tab nhập để nhập cài đặt từ các plugin SEO khác Nếu bạn đã có cài đặt mà bạn đã xuất từ ​​một plugin khác và bạn muốn nhập chúng, tất cả những gì bạn phải làm là chuyển đến tab “Nhập”, chọn tệp bạn muốn và nhấn “Nhập cài đặt”.

Thiết lập Yoast SEO Nếu bạn không có bất kỳ cài đặt nào để nhập, hãy bắt đầu từ ô vuông. Ngay cả khi bạn đã nhập cài đặt của mình từ một plugin khác, việc kiểm tra tất cả các cài đặt này sẽ không có hại gì chỉ để đảm bảo mọi thứ đều chính xác. Để bắt đầu, hãy truy cập trang tổng quan quản trị trang web của bạn, tìm tùy chọn “SEO” trên menu bên trái (hoặc menu trên cùng, tùy chọn tùy chọn bạn muốn) và nhấp vào “Chung”. Điều này sẽ đưa bạn đến một trang mà bạn sẽ có cơ hội thiết lập một số tùy chọn SEO toàn cầu cơ bản cho trang web của mình.

Cài đặt chung Tab "chung" trong cài đặt Yoast Chung Nếu bạn muốn hoàn nguyên Yoast SEO về cài đặt mặc định của nó, thì tab “Chung” là nơi bạn có thể làm điều đó. Trừ khi bạn muốn tham gia chuyến tham quan giới thiệu, hãy chuyển sang phần “Thông tin của bạn”.

Thông tin của bạn Tab "Thông tin của bạn" trong cài đặt Yoast Tại đây, bạn có thể cho Yoast biết tên trang web của bạn là gì hoặc nếu bạn có tên thay thế mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể cho biết bạn là công ty hay cá nhân, điều này sẽ giúp Google kết hợp trang web của bạn vào kết quả Sơ đồ tri thức dễ dàng hơn. Nếu bạn đang thiết lập Yoast SEO cho trang web của một công ty, bạn sẽ có cơ hội thêm những thứ như biểu trưng của công ty, biểu tượng này cũng có thể được đưa vào kết quả Sơ đồ tri thức.

Công cụ quản trị trang web Nơi bạn có thể xác minh các công cụ quản trị trang web của mình trong cài đặt Yoast Bây giờ, hãy chuyển sang tab “Công cụ quản trị trang web”. Nếu bạn định sử dụng các công cụ như Google Search Console, Alexa, Bing Webmaster Tools hoặc Yandex Webmaster Tools, bạn có thể xác minh trang web của mình thông qua đây nếu trang web của bạn chưa được xác minh. Quy trình cơ bản để thực hiện việc này khá giống nhau cho dù bạn đang sử dụng công cụ nào, nhưng tôi sẽ sử dụng Google Search Console làm ví dụ:

  • Mở trang tổng quan Search Console của bạn và chọn “Quản lý sản phẩm”, sau đó chọn “Xác minh trang web này” từ hộp bên cạnh trang web bạn đang thêm Yoast vào. Nếu bạn chưa thêm trang web của mình vào Search Console, trước tiên bạn cần thực hiện việc đó. (Xem hướng dẫn của tôi về các kiến ​​thức cơ bản về Google Search Console nếu bạn cần trợ giúp về điều đó.) Chọn tùy chọn xác minh "Thẻ HTML". Thay vì dán mã mà nó cung cấp cho bạn vào phần của mã trang web của bạn, hãy lấy mã đó và dán vào hộp Google Search Console mà bạn thấy ở đây và xóa mọi thứ ngoại trừ những gì bên trong dấu ngoặc kép, bao gồm cả chính dấu ngoặc kép. Nhấn “Lưu thay đổi”, sau đó quay lại trang tổng quan Google Search Console của bạn và nhấn “Xác minh”. Bạn đã sẵn sàng!
  • Chọn tùy chọn xác minh "Thẻ HTML". Thay vì dán mã mà nó cung cấp cho bạn vào phần của mã trang web của bạn, hãy lấy mã đó và dán vào hộp Google Search Console mà bạn thấy ở đây và xóa mọi thứ ngoại trừ những gì bên trong dấu ngoặc kép, bao gồm cả chính dấu ngoặc kép.
  • Nhấn “Lưu thay đổi”, sau đó quay lại trang tổng quan Google Search Console của bạn và nhấn “Xác minh”. Bạn đã sẵn sàng!
Answer hZWYmJVik2uUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWnJmbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVik2uUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...