Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil22Vl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cách kiếm khách hàng mảng Marketing

Answer hZWYnZlil22Vl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Vu's picture
1427081862

Chào các anh chị 

Hiện tại em mới vào làm công ty agency mảng quảng cáo (ATL, BTL, DIGITAL..), em được phân mảng account executive, kiếm khách hàng ký hợp đồng. 

Hiện tại các cách em có thể nghĩ ra

Data cũ công ty: theo a/c nên tiếp cận bằng cách gọi điện hay mail

Internet: -Tìm các bài post người khác cần công ty acengy, marketing

          - Post các bài PR dịch vụ công ty trên fanpage, forum marketing 

Thiệt sự em hơi mù mờ mảng này, em không biết kiếm từ cách nào, mối quan hệ thì gần như = 0. Vì vậy em mới mail cho chị xin chị tư vấn cho em ít kinh nghiệm, làm sao để biết các công ty ra chương trình marketing mà mình tiếp cận hoặc kiếm khách hàng bằng cách nào …

A/c nào có kinh nghiệm, em xin mời ly cafe giúp em tí ạ, em ở gò vấp

Sđt: 0977691006, mail: hongvup@gmail.com

Hope to get luckiness

Answer hZWYnZlil22Vl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlil22Vl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...