Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil3GVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Cải thiện kỹ năng viết - Học Business Writing

Answer hZWYnZlil3GVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Kim Huynh's picture
1324538170

Theo một báo cáo của Vietnamnet, hơn 80% người Việt Nam viết tiếng Anh không tốt. Bạn sẽ làm gì để không phải rơi vào nhóm đó?
Xin giới thiệu khóa học Business writing tăng cường (12 giờ học) của KTDC Group sẽ giúp cho anh/ chị những kỹ năng nền tảng cần thiết để viết thư và email thương mại cũng như viết báo cáo thương mại ngắn. Khóa học dành cho học viên có trình độ từ tiền trung cấp trở lên. Anh/ chị sẽ được học với giáo viên nước ngoài, Thầy Danny Colomer, lĩnh vực chuyên môn của thầy chuyên về giao tiếp (Presentation Skills, Facilitator Skills, Cross Cultural Skills, Telephoning Skills, Negotiation Skills) và quản lý (Team Leadership, Motivational Techniques, Team Building Facilitation, Time Management) . Thầy Danny thành thạo cả 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Catalan.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bích Chi - 0933 02 26 46 hoặc 08.3911.8490 hoặc tại websit: www.ktdcgroup.com.

Answer hZWYnZlil3GVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVl52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlil3GVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...