Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlptgmm6VlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG Chứng khoán tuần qua

Answer hZWYlptgmm6VlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phong Thanh's picture
1605928270

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 12/11

Sau thời gian tăng mạnh từ đầu tuần, ngày hôm nay thị trường trải qua sự sụt giảm của nhiều chỉ số chứng khoán lớn.📌 Các chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500, NASDAQ 100 và Dow đều giảm nhẹ.📌 Đồng thời các chỉ số chứng khoán châu á như China A5A50, Hang Seng Index cũng đều trên đà giảm.📌Riêng các chỉ số kim loại như Vàng, Bạc, Đồng vẫn tiếp tục tăng nhẹ sau phiên giảm điểm vào thứ 2.

Chúc các bạn giao dịch thành công

!!!-------------------------

1-01-1970 at 08:00

=AZW7YDaSTNdY7mfDkGYYa9xuzy6nmYbkebXTh3baGPhCSh7Y0R3uB-_OIG1h6Hat9pv02tqQEIu0lIDNxuSFUrlhhjDc63brF24hMAfes3oQlnks_aRcp_CRNJXqsB-YUw_EwDEIXpcXPHz8eh0U9ZbGev6XSVe8Qcf59ErtLK3ICg3_s_GZOl59SeFryq0n86g&__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0" rel="nofollow">#WISE_SEA 1-01-1970 at 08:00

=AZW7YDaSTNdY7mfDkGYYa9xuzy6nmYbkebXTh3baGPhCSh7Y0R3uB-_OIG1h6Hat9pv02tqQEIu0lIDNxuSFUrlhhjDc63brF24hMAfes3oQlnks_aRcp_CRNJXqsB-YUw_EwDEIXpcXPHz8eh0U9ZbGev6XSVe8Qcf59ErtLK3ICg3_s_GZOl59SeFryq0n86g&__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0" rel="nofollow">#chứng_khoán 1-01-1970 at 08:00

=AZW7YDaSTNdY7mfDkGYYa9xuzy6nmYbkebXTh3baGPhCSh7Y0R3uB-_OIG1h6Hat9pv02tqQEIu0lIDNxuSFUrlhhjDc63brF24hMAfes3oQlnks_aRcp_CRNJXqsB-YUw_EwDEIXpcXPHz8eh0U9ZbGev6XSVe8Qcf59ErtLK3ICg3_s_GZOl59SeFryq0n86g&__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0" rel="nofollow">#CFD 1-01-1970 at 08:00

Answer hZWYlptgmm6VlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpeZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlptgmm6VlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...