Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhmmqZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Chia sẻ Xu hướng Marketing và Bán hàng 2013 - 2015 ngành Bán lẻ Hàng tiêu dùng nhanh

Answer hZWYnZRhmmqZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
DIEP NGO's picture
1378357188

Kiến thức và cải cách mà chỉ biết giữ cho mình bản thân hoặc ngại không dám nói ra chỉ là kiến thức và cải cách chết. Ý tưởng dưới đây mình xây dựng cho các chuỗi siêu thị lớn để tăng doanh thu + củng cố vị trí thương hiệu + đón nhận xu thế marketing & bán hàng mới xin chia sẻ với mọi người. 

Nếu mọi người muốn sử dụng ý tưởng này xin tôn trọng Quyền Tác Giả thuộc về mình và nếu ai muốn biết cặn kẽ về Ý tưởng này liên hệ với mình qua đây nhé!

Click xem tại đây! 

Answer hZWYnZRhmmqZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uUlZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRhmmqZk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...