Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZnmm2ZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Chuyên cung cấp USB Flash làm quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng doanh nghiệp, ngân hàng

Answer hZWYmpZnmm2ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5iUlpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Long Vu Duc's picture
1345521957

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp USB Flash với thương hiệu GB Flash làm quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng doanh nghiệp, ngân hàng với giá cả phải chăng. Sản phẩm có dung lượng 8/16/32GB được bảo hành 3 năm, 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng nếu bị lỗi hỏng. Chúng tôi cũng có thể in logo doanh nghiệp lên sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất. Leadtime từ 10 - 15 ngày tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng đơn hàng.LH: Vũ Đức Long, Tel. 84 4 - 3 351 9588, Mobile: 094 423 8585, emai: long.vd@vox.vn

Answer hZWYmpZnmm2ZmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5iUlpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpZnmm2ZmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...