Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmG2bm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Chuyển hàng tuyến Tp.HCM - Rạch Giá - An Minh - Vĩnh Thuận (giao tận nơi)

Answer hZWYnJhnmG2bm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eWm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Le Dung's picture
1341912289

Anh mình vừa mở một chành xe chở hàng đi các tuyến Tp.HCM - Rạch Giá - An Minh - Vĩnh Thuận. Ai có nhu cầu chuyển hàng xuống các nơi trên vui lòng liên hệ mình nhé, giá sẽ rất ưu đãi. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người gửi, vì bên mình có đầy đủ loại xe tải từ hạng nặng đến hạng nhẹ nên có thể giao hàng với số lượng lớn.

Ms. Dung: 0983547954
Mr. Lap: 0918297249

Thân mến!

Answer hZWYnJhnmG2bm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eWm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhnmG2bm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...