Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdmmGyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Công việc mà các lập trình viên phải làm

Answer hZWYmJdmmGyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Các lập trình viên thì cũng được phân làm nhiều công việc như: lập trình web, lập trình hệ thống, lập trình database, lập trình game, lập trình mobile.


Dù là công việc gì đi nữa thì cũng có chung những nhiệm vụ sau:

+ Biết cách xây dựng nội dung một ứng dụng

+ Cải cách nâng cấp và cũng có thể sửa chữa được những lỗi phát sinh

+ Thiết lập với các chức năng xử lý

+ Nghiên cứu đồng thời có thêm nhiều sáng kiến để phát triển công nghệ mới

Testerpro Vn - trung tâm đào tạo tester chuyên nghiệp và uy tín

Đại chỉ: Cs1: ngõ 76 - Duy Tân Cầu Giấy - HN, Cs2: Đống Đa - Nà Nội

Hotline: 0973703357

 Website: http://testerprovn.com
http://deviantart.com/suchin91
http://band.us/band/82600051
http://vietnamta.vn/profile-6…
http://gumroad.com/testerprovn
http://dashburst.com/testerprov
http://suchin91.tumblr.com

Answer hZWYmJdmmGyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXl5WbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJdmmGyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...