Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhnmG2YlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Đăng ký 3G Ezcom gói cước EzMax200 của Vinaphone

Answer hZWYnJhnmG2YlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
bang bang's picture
1443585786

Khi đăng ký gói EzMax200 Vinaphone bạn sẽ nhận được số data lên tới 3GB với giá 200.000đ sử dụng trong 30 ngày, đây được xem là gói Ezcom Vinaphone có dung lượng cao nhất hiện nay.

goi-ezmax200-vinaphone

Cách đăng ký gói EzMAX Vinaphone bằng SMS

Soạn SMS: DK1 EzMAX200 gửi 7089

Phí nhắn tin: 500đ/tin nhắn

Một số thông tin về gói cước EZMAX:

– Cước phí: 200.000đ

– Dung lượng miễn phí tốc độ cao: 3GB

– Lưu lượng vượt gói: Miễn phí

– Kiểm tra lưu lượng miễn phí còn lại, Quý khách soạn tin theo cú pháp: DATA gửi 888

Với gói EzMax200 bạn sẽ có thể tận dụng tối đa khối data khổng lồ của gói cước Vinaphone này để thoải mái giải trí và làm việc. Nếu nhu cầu ít hơn bạn có thể tham khảo gói EzMax của Vinaphone với giá chỉ 70.000đ, miễn phí cước vượt gói.

Chúc các bạn đăng ký gói EzMax200 Vinaphone thành công!

Answer hZWYnJhnmG2YlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSnZeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhnmG2YlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...